Historie / Programy / 2003


  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  5. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI Cieszyn/Český Těąín, 24-27 IV 2003

Jiří Svoboda - expresivní hledač nadčasových ideí
Dívka s muąlí | Dziewczyna z muszl± (1980)
Skalpel, prosím | Skalpel, proszę (1985)
Prokletí domu Hajnů | Przekleństwo domu Hajnów (1988)
Jen o rodinných vztazích | Tylko o rodzinnych sprawach (1990)
Udělení milosti se zamítá | Odmawia się prawa łaski (2001)

Karel Kachyňa - věrný přítel dobrých scenáristů
Kočár do Vídně | Wóz do Wiednia (1966)
Noc nevěsty | Noc panny młodej (1967)
Ucho (1970)
Smrt krásných srnců | ¦mierć pięknych saren (1986)
Kráva | Krowa (1993)
Hanele (1999)

®enský pohled aneb filmy Alice Nellis
Ene bene (1999)
Výlet | Wycieczka (2002)

Krátce po premiéře
Rebelové | Zbuntowani (Filip Renč, 2001)
Quartetto (Laura Siváková, 2002)
Kruté radosti | Okrutne rado¶ci (Juraj Nvota, 2002)
Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)
Čert ví proč | Diabeł wie dlaczego (Roman Vávra, 2003)
Útěk do Budína | Ucieczka do Budy (Miloslav Luther, 2002)
Děvčátko | Dziewczynka (Benjamin Tuček, 2002)
Původ světa | Pochodzenie ¶wiata (Katarína Kerekesová, 2002)©2014 Kino na Granicy