Historie / Programy / 2001


  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  3. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI Cieszyn, 19-22.04.2001

Podle scénářů Vladimíra Körnera
Adelheid (Frantiąek Vláčil, 1969)
Zánik samoty Berhof | Zagłada samotni Berhof (Jiří Svoboda, 1983)
Czarny w±wóz (Janusz Majewski, 1989)
Anjel milosrdenstva | Anioł miłosierdzia (Miroslav Luther, 1993)
Pramen ľivota | ¬ródło życia (Milan Cieslar, 2000)

Ve světě filmů Juraje Jakubiska
Kristové roky | Chrystusowe lata (1967)
Zbehovia a pútnici | Zbiegowie i pielgrzymi (1968)
Vtačkovia, siroty a blázni | Ptaszki, sieroty i błaĽni (1969)
Tisícročná včela | Tysi±cletnia pszczoła (1983)
Sedím na konári a je mi dobre | Siedzę na konarze i jest mi dobrze (1989)
Lepąie by» bohatý a zdravý ako chudobný a chorý | Lepiej być pięknym i zdrowym niż biednym i chorym (1992)
Nejasná zpráva o konci světa | Niejasna sprawa o końcu ¶wiata (1997)

Hity posledního roku
Cesta z města | Droga z miasta (Tomáą Vorel, 2000)
Musíme si pomáhat | Musimy sobie pomagać (Jan Hřebejk, 2000)

©2014 Kino na Granicy