Historie / Programy / 2000


  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI Cieszyn, 13-16.04.2000

Vojtěch Jasný v Těšíně
Touha | Tęsknota (1958)
Až příjde kocour | Gdy przychodzi kot (1963)
Všichni dobří rodáci | Wszyscy dobrzy rodacy (1968)
Proč Havel? | Dlaczego Havel? (1991)
Gladys (1999)
Návrat ztraceného ráje | Powrót utraconego raju (1999)

Vzpomínky Františka Vláčila
Marketa Lazarová | Małgorzata, córka Łazarza (1967)
Údolí včel | Dolina pszczół (1967)
Stíny horkého léta | Cienie gorącego lata (1977)

Hity posledních let
Co chytneš v žitě | Co złapiesz w życie (Roman Vávra, 1998)
Pelíšky | Pielesze (Jan Hřebejk, 1999)

©2014 Kino na Granicy