Przejdz do naszej nowej strony >>

Historia / Napisali o nas
Mam ogromny sentyment do tego miasta. Tu wolniej si oddycha... To moja podr do pocztkw.

Adam Sikora


Tutaj spotyka si to, co dla mnie wane i pikne... Dzikuj za ten festiwal.

Agnieszka Holland


W sytuacji, gdy w obiegu komercyjnym kultury najbliszych ssiadw oddalaj si od siebie bardziej ni za czasw PRL-u, takie przedsiwzicie, jak cieszyskie KINO NA GRANICY jest czym niezastpionym i bardzo sympatycznym.

Tadeusz Sobolewski


Tylko w Cieszynie dugi majowy weekend moe trwa sze dni. Nie ma si co dziwi: eby zobaczy prawie sto czeskich, sowackich wgierskich i polskich filmw mniej czasu nie wystarczy.

Gazeta Wyborcza 05/2010


(...) Kino na Granicy, ktre startowao jako przegld nowoci filmowych naszych poudniowych ssiadw, powoli ewoluuje programowo w stron konfrontacji obu kinematografii: polskiej i czeskiej(...) wiadczy to o randze, jak impreza wypracowaa sobie przez lata. Czescy i polscy dystrybutorzy traktuj j coraz bardziej powanie, niektrzy na tyle, e widz w cieszyskim przegldzie konkurencj dla znacznie wikszych imprez(...) Dzi do Cieszyna jedzie si wic ju nie tylko po to, by oglda klasyk i nowoci naszych poudniowych ssiadw, ale te polskie premiery.

Iwona Cegiekwna „KINO” 4/2009


Festiwal filmowy Kino na Granicy to inicjatywa polsko-czeska, ktra powstaa z fascynacji kultur naszych najbliszych ssiadw. (...) Atmosfera pogranicza i przyjani to wielki plus festiwalu.

„Wiadomoci Turystyczne” 04/2009


Jubileuszowy przegld skada do podsumowa nie tylko najnowszego sezonu czeskiej i sowackiej produkcji. Kino na Granicy staje si coraz waniejsz impreza na naszej festiwalowej mapie. Zauwaaj to i widzowie i gocie coraz liczniej przybywajcy do Cieszyna (w tym roku na polskiej premierze „Braci Karamazov” obecny by Petr Zelenka).

Iwona Cegiekwna „Kino” 4/2008


KINO NA GRANICY to impreza kameralna, pozbawiona elementw rywalizacji (bez nadtych konkursw) czy snobistycznych zapdw. Niszowa - ale w najlepszym tego sowa znaczeniu.

Iwona Cegiekwna „Kino” 6/2006


Cieszyskie KINO NA GRANICY to wyjtkowo przyjemna, bo usadowiona w piknych i niepowtarzalnych okolicznociach przyrody urokliwego nadolziaskiego miasta okazja do poznania kina Czechw i Sowakw. KINO NA GRANICY wydaje si imprez wrcz modelow.

Magda Sendecka „Kino” 6/2005


Miasto graniczne jest dla Przegldu miejscem doskonaym. Wbrew pozorom granica moe bardziej czy ni dzieli. W Cieszynie tak si stao.

ukasz Kaua „Kino” 6/2004


Jak co roku, KINO NA GRANICY przyjo i ugocio kilkuset entuzjastw kina i legendarnej ju atmosfery Przegldu. Organizatorzy dbaj o to, aby wzajemne poznanie i integracja narodw nie przebiegaa wycznie w sferze kina. Imprezie kadorazowo towarzysz koncerty, spotkania z artystami i nocne rozmowy przy czeskim piwie.

Iwona Burzyska „Kino” 7-8/2003


©2014 Kino na Granicy