Przejdz do naszej nowej strony >>

Dla Uczestnikw / Bilety
Bilety 3-dniowe

Zasady zakupu i odbioru biletu 3-dniowego
1. Cena biletu 3-dniowego wynosi 65,00 PLN (420,00 CZK).
2. Sprzeda rozpoczyna si 29 kwietnia 2014 roku w miejscach projekcji (Teatr im. Adama Mickiewicza, Kino Piast, Kino Central) w godzinach otwarcia kas.
3. Bilet 3-dniowy wany jest wycznie z opask zakadan na rk w miejscu zakupu.
4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu 3-dniowego lub opaski, nie bd wydawane ich duplikaty.
5. Organizatorzy nie przyjmuj zwrotw zakupionych biletw 3-dniowych.
6. Organizatorzy zastrzegaj sobie moliwo zakoczenia sprzeday biletw 3-dniowych w kadej chwili bez podania przyczyny.

Zasady korzystania z biletu 3-dniowego
1. Bilet 3-dniowy obejmuje trzy kolejne dni imprezy i wany jest wycznie z opask zakadan na rk w miejscu zakupu.
2. Bilet 3-dniowy upowania do wejcia na projekcje filmowe w miar wolnych miejsc w obiektach.
3. Bilet 3-dniowy nie obejmuje pakietu startowego (torba, katalog, koszulka).
4. Bilet 3-dniowy nie obejmuje wstpu na koncerty odbywajce si w Klubie Festiwalowym, jednak upowania do zakupu biletu znikowego.
5. Bilet 3-dniowy wraz z opask nie moe by przekazywany innej osobie.

Bilety na poszczeglne seanse

1. Bilety na poszczeglne seanse w cenie 12,00 PLN (80,00 CZK) mona zakupi we wszystkich miejscach projekcji (Teatr im. Adama Mickiewicza, Kino Piast, Kino Central, COK Dom Narodowy, KaSS Stelnice) przed rozpoczciem seansu, za w przedsprzeday od 20 kwietnia 2014 roku w kasie Teatru im. Adama Mickiewicza w godzinach jej otwarcia.
2. Sprzeda biletw na poszczeglne seanse trwa do wyczerpania puli przeznaczonej do sprzeday.
3. Organizatorzy zastrzegaj sobie moliwo zakoczenia sprzeday biletw na poszczeglne seanse w kadej chwili bez podania przyczyny.©2014 Kino na Granicy